شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

لزوم ایجاد سامانه جامع نیروی انسانی برای کارکنان شهرداری

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه باید سامانه جامع نیروی انسانی برای کارکنان شهرداری در سازمان شهرداری‌ها آماده شود، گفت: در حال حاضر اطلاعات ۶۵ هزار نفر نیروهای شرکتی شهرداری‌های کشور در سامانه سازمان وارد شده است.

هوشمندسازی و شهر الکترونیک به دنبال ارائه خدمات بهتر با ایجاد بسترهای فناوری است

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: شهر الکترونیک یا شهر هوشمند به دنبال ارائه خدمات بهتر و مطلوب با ایجاد بسترهای فناوری است و امروزه شهر مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر کشور اقدامات خوبی در خصوص هوشمندسازی انجام داده است.

برگزاری سی و سومین نشست معاونان برنامه ریزی کلان شهرها در مشهد

سی و سومین نشست معاونان برنامه ریزی شهرداری های کلان شهرهای کشور همزمان با برپایی نهمین نمایشگاه شهر هوشمند، به میزبانی شهرداری مشهد در این شهر برگزار می شود.

دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها توسط شهرداری ها بررسی شد

در راستای ضابطه مند شدن نحوه کمک های شهرداری به بخش خصوصی و عمومی، دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع مواد (16) و (17) بودجه شهرداری ها، توسط کلان شهرها بررسی شد.

تغییر زمان برگزاری نوزدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلان شهرها

تغییر زمان برگزاری نوزدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلان شهرها