سید امیرحسین شمس

رئیس کمیسیون حقوقی

معرفی

روشنک ربیعه

دبیر کمیسیون حقوقی

معرفی

یک لایحه خوب ، مستند و مستدل می تواند به اثری ماندگار تبدیل شود

نشست هم اندیشی اداره امور دیوان اداره کل حقوقی در جهت ارتقاء کیفیت لوایح و تقویت نحوه دفاع با حضور رییس و کارشناسان این اداره برگزار شد .

متولی امور قراردادها ، مجموعه حقوقی شهرداری تهران خواهد بود

نشست مدیران حقوقی شهرداری تهران با حضور مدیرکل حقوقی، معاونین و روسای این اداره کل و همچنین مدیران حقوقی مناطق 22 گانه برگزار شد.

بخشی از درآمدپایدار شهری ، حاصل فعالیت واحد حقوقی است.

نشست ادواری ماهانه مدیران حقوقی مناطق دهگانه شهرداری با ریاست مسعود هاشم پور مدیر گل حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز ،با میزبانی شهرداری منطقه 3 برگزار شد .

دوره آموزشی "تحلیل و بررسی ماده 101 قانون شهرداری ها" در مجموعه حقوقی شهرداری تهران برگزار شد

دوره آموزشی "تحلیل و بررسی ماده 101 قانون شهرداری ها" ویژه کارشناسان حقوقی شهرداری تهران، به مدرسی منصور رهنمای تک در سالن اجتماعات اداره کل حقوقی برگزار شد.

حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان ساختمانی

تخلف از قوانین ساخت و ساز و تملک اراضی تنها پیگرد قوانین خاص مانند قانون شهرداری‌ها يا قانون حفظ کاربري اراضي را به همراه ندارد؛ گاه اينگونه تخلفات ضمان مدني و کيفري مرتکب را نيز سبب مي‌شود که عواقب قانوني آن ممكن است تا چند سال باقي بماند.