کمیسیون فنی و عمرانی

 

شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور اسلامی عزیزمان برای ارائه خدمات متناسب با حرکت پرشتاب تکنولوژی می‌بایست در مسیر پیشرفت و عدالت همراه با اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی متنوع و گسترده با علم به پیچیدگی ماهیتی این امور در شهرهای بزرگ توفیق لازم در اجرای به موقع، اقتصادی و برخوردار از کیفیت مطلوب را فراهم آوردند.

برای این منظور اولین اصل مهم هماهنگی توام با تبادل افکار در تمامی سطوح اعم از عمرانی، سیاسی و جغرافیایی است به عبارتی با نگاه به شعار "همه ایران سرای من است" ارتقاء همه جانبه مراکز جمعیتی در کشور، و به دنبال آن در بخش عمرانی با رعایت پارامترهای الزامی فوق‌الاشاره خواهد بود از طرفی مدیران شهرداری در اقدامی خودجوش از آذر ماه سال 1378 اولین نشست کمیته معاونین فنی و عمرانی کلان‌شهرهای کشور را در شهر مقدس مشهد برگزار نمودند، این گردهمایی‌ها تا نشست شانزدهم (اصفهان) در قالب کمیته‌های چهارگانه معاونین، نظارت و اجراء، مطالعات و طراحی و پیمان و رسیدگی و با بحث‌های متنوع و بعضاً پراکنده به دلیل حجم انبوه پیشنهادات و نظرات برگزار می‌شد که در نشست مذکور مقرر شد ضمن اولویت‌بندی مباحث و تفکیک نتایج به امور اضطراری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی کارگروه‌ها یا کمیته‌ها مطابق الگوی جهانی ارتقاء جامع کیفیت یعنی (TQM) در سه بخش اصلی محصول (پروژه)، فرآیند و عوامل به علاوه معاونین به عنوان کارگروه تصمیم‌گیرنده برنامه‌ریزی و ادامه یافت.

از برنامه‌های مناسب اجراء شده در طی سال‌های اخیر برگزاری نشست سراسری معاونین کلان‌شهرها و تمامی مراکز استان‌ها توام با جشنواره و نمایشگاه عمران شهری در سطحی وسیع هم‌زمان با نشست‌های بیستم، بیست و دوم و بیست و چهارم به میزبانی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران را می‌توان نام برد. بالندگی این کمیته‌ها با اصلاح ساختار دبیرخانه مرکزی و تغییر آن به مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و تغییر کمیته‌ها به کمیسیون‌ها در اواخر سال 1396 شکل گرفت.

وظایف‌ اصلی دبیرخانه کمیسیون فنی و عمرانی به شرح ذیل تدوین و ابلاغ گردید:

1ـ تدوین برنامه‌ راهبردی کمیسیون در  راستای ایجاد وحدت رویه حوزه فنی و عمرانی کلان‌شهرها به منظور دستیابی به اهداف مشترک.

2ـ بررسی و باز تعریف ماموریت‌های تعریف شده امور فنی و عمرانی.

3ـ اتخاذ تدابیر لازم درخصوص فراهم نمودن زمینه‌های همکاری گسترده، تشریک مساعی در انتقال تجربیات و انجام پروژه‌های مشترک مورد نیاز حوزه فنی و عمرانی شهرداری کلان‌شهرهای کشور.

4ـ راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی‌ها و جلسات کمیسیون تخصصی و کارگروه‌های موضوعی کلان‌شهرها و همچنین تلاش و جهت تحقق مصوبات کمیسیون و پیشنهادهای کمیته‌های مربوطه مطابق با آیین‌نامه کمیسیون.

5ـ برقراری ارتباط موثر با معاونان، مدیران کل و روسای ادارات فنی و عمرانی، دستگاه‌ها، سازمان‌های اداری اجرایی مرتبط جهت تقویت و پاسخ به نیازهای مقتضی و عمرانی کلان‌شهرهای کشور.