اطلاعات تماس دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

 

نام و نام خانوادگی محل کار سمت سازمانی شماره تماس
کمال مرادی دبیرخانه مدیر دبیرخانه 021-96015381
سید جعفر موسوی دبیرخانه قائم مقام 021-96015377
ناهید سلطان خواه دبیرخانه مسئول دفتر مدیر دبیرخانه 021-96015382
حسن براتی دبیرخانه دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی 021-96015326
روشنک ربیعه دبیرخانه دبیر کمیسیون حقوقی 021-96015379
مسعود رنجبریان اداره کل برنامه و بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 021-96018503
محسن مرادی دبیرخانه دبیر کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 021-96015384
موسی الرضا متین راد دبیرخانه دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها 021-96015340
محمد ابراهیم عموئی دبیرخانه دبیرکمیسیون فرهنگی و اجتماعی 021-96015335
محمدرضا معماریان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران دبیر کمیسیون فنی و عمرانی 021-96020319
سیاوش آزادواری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری 021-66387269
حمیده امانی دبیرخانه مدیر روابط عمومی امور بین الملل 021-96075304
مسعود سمیعی دبیرخانه مسئول هماهنگی و اجرایی 021-96015385
فاطمه صفری دبیرخانه کارشناس 021-96015374
نرگس سوری دبیرخانه کارشناس امور ارتباطات و آمار 021-96015375
مریم تیموری دبیرخانه مسئول پرتال 021-96015305
سید محمد عادل رستخیز دبیرخانه کارشناس هماهنگی 021-96015383
حمیدرضا حسنوند دبیرخانه کارشناس-دفتر مدیریت 021-96015336
محمدرضا عنایت دبیرخانه کارشناس امور اجرایی 021-96015338